Terminal


CargoTeam har en terminal med mulighet for omlasting via ramper. Terminalen er utformet med mulighet for lasting/lossing både i rampe samt direktetillgang på bakkenivå via hovedport.

En del av terminalen er innredet med reoler. Det er eget varmtlager med temperaturkontroll.

CargoTeam AS er tilknyttet distribusjonsnett for videredistribusjon og innhenting av gods. Vårt lager håndterer bade kortid og langtidslagring av tørrgods.

Uteareal


CargoTeam disponerer ca 4000m2 uteareal fordelt på lagerplass samt oppstillingsplass for store og mindre kjøretøyer.


Kontakt oss for et tilbud til ditt behov!  • Tørrlager
  • Varmtlager
  • Reolsystem
  • Lokasjoner
  • Frostsikkert
  • Oppstillingsplass for vogntog
  • Strømuttak
  • Videoovervåket